Welkom bij DBC Karro-Deux

LIDMAATSCHAP

KOM EN SPEEL JEU DE BOULES, GEEF JE OOK OP EN WORDT LID!!

Je kunt je aanmelden als lid van onze vereniging, door eerst enkele keren te komen meespelen, eventueel met instructie. Hierna kan je een inschrijfformulier invullen, en ben je lid van DBC Karro-Deux. Als lid ben je gerechtigd om toernooien en wedstrijden te spelen, en afhankelijk van je soort licentie ook toernooien in het hele land (en daarbuiten)!

DBC Karro-Deux is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Leden van DBC Karro-Deux zijn automatisch lid van de NJBB en krijgen een club-, jeugd-, of wedstrijdlicentie.

Als u DCB Karro-Deux een warm hart toedraagt, dan kunt u vanaf €. 5,00 per kwartaal donateur zijn!

CONTRIBUTIE PER KALENDERJAAR:  2023

Lidmaatschap  inclusief licentiekosten NJBB

Jeugd     -      Licentie €    50,00

Volwassenen-Licentie € 100,00

Opzeggen lidmaatschap: per kalenderjaar, voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie.

Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt een gedeelte van de jaarbijdrage berekend. De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd. (in januari helft contributie+licentie, en in juli de andere helft contributie).