Welkom bij DBC Karro-Deux

Voorzitter:

Erwin de Graauw

voorzitter@karrodeux.nl

Secretaris:

Fémy Cornel

Secretaris@karrodeux.nl

Penningmeester:

Gert-Jan van Noort

06 44 08 81 65

Penningmeester@karrodeux.nl

Bestuurslid:

Corry Peters

06 16 78 69 32

Bestuurslid:

Vacant

Bestuurslid:

Gilles Lescure

+31 570 672 130

Bestuurslid:

André van Blokland

06 53 95 59 41

Barcommissie:

Annelies Lescure

06 28 12 32 34

Barcommissie@karrodeux.nl

Accomodatie zaken:

Gerard Brinkman

06 21 82 21 38

az@karrodeux.nl

Evenmenten commissie:

Gerard Brinkman

06 21 82 21 38

evenementen@karrodeux.nl

Sporttechnische zaken:

Vacant

tz@karrodeux.nl

Westrijd Commissie:

Gilles Lescure

+31 570 672 130

wedstrijdcommissie@karrodeux.nl

Sponsoring cie:

 Coördinator  André de Kort

sponsoringcommissie@karrodeux.nl

PR-& Communicatie cie:

Diona Alferink

+31 570 613 060

prencommunicatie@karrodeux.nl

Accommodatie commissie:

Frans Mijnen

+31 570 833 000

accommodatiecommissie1@karrodeux.nl

Accommodatie commissie:

Jan de Haan

06 53 57 31 03

accommodatiecommissie2@karrodeux.nl

Barcommissie:

Annelies Lescure

06 28 12 32 34

Bacchuscommissie@karrodeux.nl

Vertrouwens persoon:

Corry Peters

06 16 78 69 32​​​​​​​

vertrouwenspersoon@karrodeux.nl

Rommelmarkt:

Gerard van den Brink

06 45 89 89 47

Clubkleding:

Gerrie van den Berg

+31 570 635 427

clubkleding@karrodeux.nl

Opmaak:

Sandor Weijn

06 15 24 39 12

opmaak@karrodeux.nl

Webmaster:

Roberto van Mierle

webmaster@karrodeux.nl

Ledenadministratie:

André van Blokland

06 53 95 59 41

ledenadministratie@karrodeux.nl

Adres Ledenadministratie                         DBC Karro-Deux

p/a Graaf van Burenstraat 29                 7411 RT Deventer

 

Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar

wordt een gedeelte van de jaarbijdrage berekend.

De contributie wordt in de 2 delen geïncasseerd.

(in januari helft contributie+licentie, en in juli de andere helft

contributie).Als u DBC Karro-Deux een warm hart toedraagt, dan

kunt u vanaf  5,00 Euro per kwartaal donateur zijn !

 

Opzeggen lidmaatschap per kalenderjaar, voor 1 december

schriftelijk bij de ledenadministratie.

 

Bankrekening:

IBAN: NL33ABNA 051 23 25 545 t.n.v  DBC Karro-Deux